Friday, April 15, 2011

què és el m.a.c.c. ?

La primera edició del m.a.c.c. va ser fa dos anys, el 1991. Hi vaig participar, malgrat els dubtes inicials de no saber on ens anàvem a ficar, i va ser una experiència divertida, nova, en un entorn atlàntic, Santa Cruz de Tenerife, i mirall de l'època, els noranta. La segona edició del m.a.c.c., pel que expliquen, va ser a Galícia; es veu que hi ha connexions entre Tenerife i Galícia, així com entre aquests territoris i Munic, Berlín, Barcelona, Madrid, Múrcia i Euskadi. La edició del 1991 va ser molt amena gràcies a la presència del Jesús de Derivart, que va viatjar a Santa Cruz amb un parell de dies d'antelació i va investigar el subsòl social i la moguda diürna i nocturna, de manera que els que vam arribar més tard vam poder passar pel seu filtre, que es va revelar de bon gust i criteri. De la segona edició no puc dir res, ja que no hi vaig participar. La tercera edició del m.a.c.c. ha tornar a ser a la capital de la illa de Tenerife, caracteritzada per uns sobtats canvis meteorològics al llarg del mateix dia, i una vegetació gairebé tropical. Els escenaris del m.a.c.c. 1993 han estat l'Auditorio de Kalatrava i l'Hotel Contemporáneo, entre altres de menor importància. En aquesta edició el nombre de participants ha minvat notablement, degut en primer lloc a les dificultats econòmiques generades per la crisi mundial davant del canvi de segle.

Watch live streaming video from tropicalbunker at livestream.com

No comments: