Wednesday, April 27, 2011

Acció agressiva i ràpida intervenció grupal


Avui ens aixequem sense trepitjades.

No comments: