Tuesday, April 13, 2010

Amor en quatre quartsEn el fons, el que desitjo és tenir una banda de rock and roll com els Beatles, amb el bombo que porti el nom de la banda, ple de fans que criden als concerts, i dedicar les cançons de debó a algú estimat.

Friday, April 2, 2010

Training diari per UdsH (o operación bikini)

A fer al parc de la Font del Gat (damunt del Teatre Lliure)

1) Córrer 6 minuts.

(estiraments cames, caderes, braços i coll)

2) Sèries d'anada, tornada caminant:

* Skips genolls amunt x 2
* Skips talons natges x 2
* Ziga-zaga lateral x 2
* Ronde de jambes dehors
* Ronde de jambes dedans
* Grande battemans devant
* Grande battemans à côté
* Chassés laterals amb recollida en avant
* Chassés laterals amb recollida en arrière
* Chassé lateral temps levé en avant
* Rebots amb torsió en arrière

3) Sèries sprints:

* Tres sautés en sexta + sprint x 2
* Tres sautés à la seconde + sprint x 2
* Aixecar-se del terra + sprint x 4

(estiraments cames)

4) Pentatlon abdominals (sèries de 16):
* Davant cames juntes
* Lateral cama creuada
* Davant una cama estirada
* Davant dues cames estirades
* Tisores

(Repetir amb l'altra cama)

* Dues sèries davant cames obertes
* Cames estirades baixant
* Cames estirades aixecant el cul

(estiraments abdominals)

5) Tors i braços:
* 16 flexions sobre els genolls
* 8 temps d'espera cames estirades braços estirats
* 8 flexions cames estirades
* 8 temps d'espera cames estirades braços flexionats
* Moviment de cops de puny a temps i doble temps

(estiraments tors i braços)

6) Allongés à la barre