Wednesday, March 2, 2011

A daughter is lost in the last part of her solo

La darrera part d'aquest bunker tropical ha de tenir un canvi radical. Radical canvi. M'imagino alguna cosa com si es posés un vinil amb un rock and roll de tota la vida, per tornar a fer les coses quotidianes de cada dia, el que faig aquí cada dia, tancada a la sala d'assaig, al teatre, al bunker...aquesta és la part en què els visitants se senten més visitants, més voyeurs, i que suaument re-enllaça amb la transició (o és la transició, el vinil al final salta), i tot torna a començar. Em sembla que cada vegada més estic influenciada, filla perduda de Lost.

No comments: