Wednesday, February 29, 2012

Intensiu de GAGA a Barcelona / Intensivo de GAGA en Barcelona / GAGA intensive course in Barcelona

Per primera vegada a Europa, anunciem el Curs de Gaga Intensiu a Barcelona, que es durà a terme del 25 al 31 de maig.

Detalls de l'intensiu

Danielle Agami i Michal Sayfan dirigiran el primer Intensiu de Gaga Europeu a Barcelona aquesta primavera per professionals de la dansa i estudiants de més de 17 anys.

El curs es realitzarà del 25 al 31 de maig, ambdós inclosos, de les 11:00 a les 17:00 hores cada dia. El programa inclou classes Gaga/dancers, metodologia Gaga i repertori.

Les classes tindran lloc a l'Espai Erre, C/ Àvila 124, 2n B, Barcelona.

Preu: 500€.

Si us plau, tingeu en compte que els participants són responsables de la seva cobertura mèdica a Barcelona durant l'intensiu, així com de fer-se càrrec del viatge, menjar i allotjament.

Inscripció a través de: http://gagapeople.com

L'espai està limitat a 50 ballarins, així que us recomanem d'inscriure'us tant aviat com sigui possible.

Per a més informació, contacteu: gagausa1@gmail.com

Gaga, el llenguatge de moviment desenvolupat per Ohad Naharin

Gaga és una nova forma de guanyar coneixement i auto-consciència a través del teu cos. Gaga proposa un marc per descobrir i enfortir el teu cos sumant-li flexibilitat, resistència i agilitat mentre afavoreix les sensacions i la imaginació. Gaga fa créixer la consciència de la debilitat física, desperta àrees adormides, exposa fixacions físiques i ofereix formes d'eliminar-les. El treball millora el moviment instintiu i connecta el moviment conscient i l'inconscient, permetent una experiència de llibertat i plaer de manera simple, en un espai agradable, amb roba còmoda, acompanyat de música; cada persona amb si mateixa i amb els altres.

Les classes de Gaga/dancers duren una hora i quinze minuts i són impartides per ballarins que han treballat de manera molt propera amb Ohad Naharin a la Batsheva Dance Company. Les classes de Gaga/dancers es construeixen sobre els mateixos principis que Gaga/people, però fan servir el vocabulari i tècniques específics que formen part del coneixement del ballarí. La suma de capes de moviments familiars amb tasques Gaga presenta reptes frescos als ballarins i, al llarg de la classe, els mestres demanen als ballarins de visitar llocs i formes de moviment més desconeguts. Gaga/dancers aprofundeix en la consciència física sensorial dels ballarins, expandeix la seva paleta de moviments, millora la seva habilitat de modular l'energia i comprometre's amb l'explosió, i enriqueix la qualitat de moviment amb una àmplia sèrie de textures.

Danielle Agami

Danielle Agami va néixer a Israel el 1984. Estudià al High School of the Jerusalem Academy of Music and Dance i actuà amb la Jerusalem’s Hora Dance Company. Del 2002 al 2005, ballà amb el Batsheva Ensemble sota la direcció de Ohad Naharin, i fóu membre de la Batsheva Dance Company del 2005 al 2010. Danielle va ser la directora artística del Batsheva Dancers Create del 2007 al 2009, i de 2008 a 2010 exercí com a directora d'assajos de la companyia. L'any 2009, Danielle va rebre el Yair Shapira, Premi per Excel·lència en Dansa.

Danielle ha presentat el seu propi treball coreogràfic en diferents marcs. Va crear el duet Carmela (2007), el quartet Negolot (Unfolded) (2007) i Eva (2010), una peça per set ballarins, pel Batsheva Dancers Create. Lauteng (2007) va ser presentat al Kibbutz Nachshon i The Kibbutz Gallery a Tel Aviv, mentre Atudot (Reserves) (2008) es mostrà a la Inga Gallery of Art de Tel Aviv. La peça Dahlia (2010) es presentà al Museum of Art de Tel Aviv com a part de la retrospectiva de l'escultor Dani Karavan, i posteriorment s'escenificà a The School of Visual Theater's Dance-Video Festival de Jerusalem així com a Berlin, Alemanya.

Danielle ha estat professora de Gaga, el llenguatge de moviment d'Ohad Naharin, des del 2002. Dóna classes tant a professionals com a estudiants que no tenen experiència anterior.

Michal Sayfan

Michal Sayfan va néixer a Israel el 1983 i va créixer a Rishon Lezion. Graduada per la Nadine Bommer's Dance School and Company, ballà amb el Batsheva Ensemble del 2005 al 2008, any en què entrà a formar part de la Batsheva Dance Company.

Michal ensenya Gaga des del 2006.Por primera vez en Europa, anunciamos el Curso de Gaga Intensivo en Barcelona, que se llevará a cabo del 25 al 31 de mayo.

Detalles del intensivo

Danielle Agami y Michal Sayfan dirigirán el primer Intensivo de Gaga Europeo en Barcelona esta primavera para profesionales de la danza y estudiantes de más de 17 años.

El curso se realizará del 25 al 31 de mayo, ambos inclusive, de las 11:00 a las 17:00 horas cada día. El programa incluye classes Gaga/dancers, metodología Gaga y repertorio.

Las clases serán en el Espai Erre, C/ Àvila 124, 2n B, Barcelona.

Precio: 500€.

Por favor, tened en cuenta que los participantes son responsables de su cobertura médica en Barcelona durante el intensivo, así como de hacerse cargo del viaje, comidas y alojamiento.

Inscripción a través de: http://gagapeople.com

El espacio está limitado a 50 bailarines, así que os recomendamos de hacer la inscripción cuanto antes.

Para más información, podéis poneros en contacto con: gagausa1@gmail.com

Gaga, el lenguaje de movimiento desenvolupado por Ohad Naharin

Gaga es una nueva forma de ganar conocimiento y autoconsciencia a través de tu cuerpo. Gaga propone un marco para descubrir y fortalecer tu cuerpo sumándole flexibiliad, resistencia y agilidad, mientras favorece las sensaciones y la imaginación. Gaga hace crecer la consciencia de la debilidad física, despierta áreas dormidas, expone fijaciones físicas y ofrece formas de eliminarlas. El trabajo mejora el movimiento instintivo y conecta el movimiento consciente y el insconsciente, permitiendo una experiencia de libertad y placer de manera simple, en un espacio agradable, con ropa cómoda, acompañado de música, cada persona con uno mismo y los con demás.

Las clases de Gaga/dancers duran una hora y quince minutos y son impartidas por bailarines que han trabajado de forma muy próxima con Ohan Naharin en la Batsheva Dance Company. Las clases de Gaga/dancers se construyen sobre los mismos principios que Gaga/people, pero utilizan el vocabulario y técnicas específicos que forman parte del conocimiento del bailarín. La suma de capas de movimientos familiares con tareas Gaga presenta retos frescos a los bailarines y, durante la clase, los maestros piden a los bailarines de visitar lugares y formas de movimiento más desconocidos. Gaga/dancers profundiza en la consciencia física sensorial de los bailarines, expande su paleta de movimientos, mejora su habilidad de modular la energía y comprometerse con la explosión, y enriquece la calidad de movimientos con una basta serie de texturas.

Danielle Agami

Danielle Agami nació en Israel en 1984. Estudió en el High School of the Jerusalem Academy of Music and Dance y actuó con la Jerusalem’s Hora Dance Company. Del 2002 al 2005, bailó con el Batsheva Ensemble bajo la dirección de Ohad Naharin, y fue miembro de la Batsheva Dance Company del 2005 al 2010. Danielle ha sido la directora artística del Batsheva Dancers Create del 2007 al 2009, y de 2008 a 2010 ejerció como directora de ensayos de la compañía. En 2009, Danielle recibió el Yair Shapira, Premio por Excelencia en Danza.

Danielle ha presentado su propio trabajo coreográfico en distintos marcos. Creó el dueto Carmela (2007), el cuarteto Negolot (Unfolded) (2007) y Eva (2010), una pieza para siete bailarines, para el Batsheva Dancers Create. Lauteng (2007) fue presentado en el Kibbutz Nachshon y The Kibbutz Gallery en Tel Aviv, mientras Atudot (Reserves) (2008) se mostró en la Inga Gallery of Art de Tel Aviv. La pieza Dahlia (2010) se presentó en el Museum of Art de Tel Aviv como parte de la retrospectiva del escultor Dani Karavan, y posteriormente se escenificó en The School of Visual Theater's Dance-Video Festival de Jerusalem así como en Berlín, Alemania.

Danielle ha sido profesora de Gaga, el lenguaje de movimiento de Ohad Naharin, desde 2002. Imparte clases tanto a profesionales como a estudiantes que no tienen experiencia anterior.

Michal Sayfan

Michal Sayfan nació en Israel el 1983 y creció en Rishon Lezion. Graduada por la Nadine Bommer's Dance School and Company, bailó con el Batsheva Ensemble de 2005 a 2008, año en que entró a formar parte de la Batsheva Dance Company.

Michal enseña Gaga desde 2006.For the first time in Europe, we announce the Gaga Intensive Course in Barcelona, to be held from May 25th - 31st.

Intensive Details

Danielle Agami and Michal Sayfan will be giving the first European Gaga Intensive Course in Barcelona this spring for professional dancers and dance students age 17+.

The course will be held from May 25th until May 31st, both included, from 11AM to 17PM each day. The schedule includes Gaga/dancers classes, Gaga methodics, and repertory.

Classes will take place at Espai Erre, C/ Àvila 124, 2n B, Barcelona.

Price: 500€.

Please note that participants are responsible for providing their own health insurance that will cover medical care in Spain for the duration of the program as well as for their own travel, food, and housing arrangements.

Registration has to be made through: http://gagapeople.com

The space is limited to 50 dancers, so we urge you to sign up as soon as possible.

If you have further questions, please contact: gagausa1@gmail.com

Gaga, the movement language developed by Ohad Naharin

Gaga is a new way of gaining knowledge and self-awareness through your body. Gaga provides a framework for discovering and strengthening your body and adding flexibility, stamina, and agility while lightening the senses and imagination. Gaga raises awareness of physical weaknesses, awakens numb areas, exposes physical fixations, and offers ways for their elimination. The work improves instinctive movement and connects conscious and unconscious movement, and it allows for an experience of freedom and pleasure in a simple way, in a pleasant space, in comfortable clothes, accompanied by music, each person with himself and others.

Gaga/dancers classes last for an hour and fifteen minutes and are taught by dancers who have worked closely with Ohad Naharin in Batsheva Dance Company. Gaga/dancers classes are built on the same principles as Gaga/people classes but also employ the specific vocabulary and skills that are part and parcel of a dancer’s knowledge. The layering of familiar movements with Gaga tasks presents dancers with fresh challenges, and throughout the class, teachers prompt the dancers to visit more unfamiliar places and ways of moving as well. Gaga/dancers deepens dancers’ awareness of physical sensations, expands their palette of available movement options, enhances their ability to modulate their energy and engage their explosive power, and enriches their movement quality with a wide range of textures.

Danielle Agami

Danielle Agami was born in Israel in 1984. She studied at the High School of the Jerusalem Academy of Music and Dance and performed in Jerusalem’s Hora Dance Company. From 2002 through 2005, she danced with the Batsheva Ensemble under the artistic directorship of Ohad Naharin, and she was a member of Batsheva Dance Company from 2005-2010. Danielle was the artistic director of Batsheva Dancers Create from 2007-2009, and she served as the company’s rehearsal director from 2008-2010. In 2009, Danielle received the Yair Shapira Prize for Excellence in Dance.

Danielle has presented her own choreography in several different frameworks. She created the duet Carmela (2007), the quartet Negolot (Unfolded) (2007), and Eva (2010), a work for seven dancers, for Batsheva Dancers Create. Lauteng (2007) was presented at Kibbutz Nachshon and The Kibbutz Gallery in Tel Aviv, while Atudot (Reserves) (2008) was shown at the Inga Gallery of Art in Tel Aviv. Danielle’s work Dahlia (2010) was presented at the Tel Aviv Museum of Art as part of the retrospective exhibition of award-winning sculptor Dani Karavan, and it was subsequently staged at the The School of Visual Theater’s Dance-Video Festival in Jerusalem as well as in Berlin, Germany.

Danielle has been teaching Gaga, Ohad Naharin’s movement language, since 2003. She teaches classes both for professional dancers and for students without prior dance experience.

Michal Sayfan

Michal Sayfan was born in Israel in 1983 and was raised in Rishon Lezion. A graduate of Nadine Bommer’s dance school and company, she danced in the Batsheva Ensemble from 2005-2008 and joined the Batsheva Dance Company in 2008.

Michal has taught Gaga since 2006.

No comments: