Saturday, August 1, 2009

A ARLO ACANE CU DI GARIBALDI CITTADINI REDENTI LIO 1864


1 comment:

Margherita said...

el muntatge de les fotos de dia queda molt bé; la cama publicitària de nit també queda bé.