Thursday, May 24, 2012

Imatge per a calcular distàncies

distància projector - paret: 3.40 m
mides projecció: 2.00 x 2.60 m


No comments: